W przypadku występowania alergii pokarmowej lub jej podejrzenia należy zidentyfikować składniki diety, które wywołują niepożądane reakcje na pokarm u danego psa. Okres prowadzenia diety wykluczającej potencjalnie alergizujące składniki nazywamy dietą eliminacyjną.   Dieta eliminacyjna u psa – definicja Dieta eliminacyjna polega na wykluczeniu składników diety, które prawdopodobnie wywołują objawy niepożądane, czy to skórne, czy ze strony układu pokarmowego. Dieta taka jest wprowadzana w przypadku występowania reakcji alergicznych, ale też w przypadku wybranych schorzeń układu pokarmowego, jak np. nieswoiste zapalenie jelit, gdzie jest podejrzenie negatywnego wpływu pokarmu.   2 podstawowe zasady diety eliminacyjnej Zasada nr 1 związana jest z wykluczeniem wszystkich źródeł białka czy węglowodanów, które mogą wywoływać u psa reakcje alergiczne.  Jeśli podejrzewamy określone produkty,…
© Bożena Wróblewska

Pozostało jeszcze: 90% tekstu

Aby uzyskać dostęp do całości zaloguj się do swojego konta lub wybierz jeden z poniższych planów subskrypcyjnych: